Värdeskåp

Ett värdeskåp krävs för försäkring/förvaring av kontanter eller andra värdefulla varor. Skåpets inbrottsklass avgör hur stort belopp som får försäkras. Den nuvarande klassningsnormen är en Europanorm som heter EN 1143-1 där skåpet kan vara klassat i Grade 0 upp till Grade 7. Äldre inbrottsklassningar är också fortfarande giltiga för försäkring. Det kan vara SS 3000 eller SS 3150 där skåpen är poängsatta, eller V-klassning t.ex. V2, V2S och V3. Förvaringsbehovet avgör vilken nivå på inbrottsskyddet som behövs, tala med ditt försäkringsbolag eller rådfråga oss.