Säkerhetsskåp

För att inbrottsskydda innehållet kan man skaffa ett säkerhetsskåp, inbrottsklassat enligt SS 3492. Ett säkerhetsskåp ger inget brandskydd.

Användningsområdena är många. Det är inbrottsklass SS 3492 som krävs för förvaring av vapen och butiker som behöver försäkra sitt tobakslager låser in detta i säkerhetsskåp. Vidare kan nämnas nyckelförvaring, förvaring av annat stöldbegärligt gods som t.ex. mobiltelefoner, mp3 spelare, AV utrustning.