Nyckelskåp

Finns både oklassade, dock i en rejäl konstruktion, samt klassade enligt SS 3492. Ett klassat nyckelskåp krävs för försäkring av t.ex. bilnycklar eller huvudnycklar.