Deponeringsskåp

Deponeringsskåpen bygger på värdeskåp och finns vanligen inbrottsklassade enligt Europanormen EN 1143-2 vilket medger försäkring av kontanter i svenska försäkringsbolag.
Finns även oklassade alternativ där man i vissa fall kan köpa till en innehållsförsäkring. Svenska försäkringsbolag godkänner inte ett oklassat deponeringsskåp.

Ett deponeringsskåp har en deponeringslåda i vilken personalen deponerar sin dagskassa.

Deponeringsskåp är ett vanligt alternativ i butik med flera personer som har dagskassor att redovisa under dagens lopp.