Hängmappsskåp

Hängmappsskåpen har vanligen samma egenskaper och testas på samma sätt som dokumentskåpen. Skillnaden är att ett hängmappsskåp är anpassat just för hängmappar med utdragbara lådor i stället för en dörr.

Ett hängmappsskåp ger det bästa kapacitetsutnyttjandet om man skall använda ett hängmappssystem.