Datamediaskåp

Ett datamediaskåp skaffar man för att skydda datamedia mot värme/brand, gaser och fukt.

Ett datamediaskåp inreds vanligen med hyllor eller utdragbara lådor.